Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Hulpdiensten worden voorzien van digitale toegang

08 april 2022

Hoe kunnen hulpdiensten zelfstandig een wooncomplex betreden? RED Easy geeft de oplossing.

Hulpdiensten worden voorzien van digitale toegang

Bij de uitrol van RED Easy binnen de Hoekse Waard kwam de vraag of hulpdiensten hier ook gebruik van konden maken en dan met name voor toegang tot wooncomplexen. De brandweerbuis is bekend maar wordt steeds minder toegepast en zoals de naam al zegt is deze voor de brandweer. Als proef zijn er 2 ambulances van de Hoekse Waard voorzien van een digitale sleutel op de Smartphone. Dit is als zeer positief ervaren. Door de vraag in praktijk te brengen wordt deze nu breed uitrolt. Bij het wooncomplex wordt een sticker aangebracht zodat het voor de hulpdiensten herkenbaar is.